Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:5.15 Çfarë na mëson Bibla për përballjen me një krizë?
next
Tjetra:5.17 Si mund të lutem në një kohë krize?

5.16 Si përgatiten të krishterët për vdekje?

Zoti dhe katastrofat

Megjithëse e dimë që do të vdesim një ditë, pikëpamja e vdekjes sonë mund të jetë shumë e frikshme. Në shumë shoqëri moderne, vdekja është zhdukur nga përditshmëria. Kjo e bën përballjen  edhe më të  keqe kur duhet të përballemi papritmas me vdekjen, tonën ose të dikujt që duam. Kjo gjithashtu bën që vdekja të na gjejë plotësisht të papërgatitur. Për shumë arsye është mirë të jemi të përgatitur për momentin e vdekjes. Edhe pse statistikisht mund të kemi shumë vite jetë përpara, fatkeqësia mund të godasë në çdo moment. Çfarë lehtësimi është atëherë të dimë se Jezusi erdhi të na tregojë: «Unë jam ringjallja dhe jeta. Ata që besojnë në mua, edhe pse vdesin, do të jetojnë "(Gjoni 11:25).

Pesë mënyra për t’u përgatitur për vdekjen:

1.Përballuni me realitetin se do të vdisni, por bëjeni atë me shpresë të madhe(Rom 5: 5): Jezusi na premton një jetë më të mirë e cila nuk ka ardhur ende. Nuk është e  nevojshme të kapesh pas jetës në mënyrë joreale.

2.Jeto çdo ditë sikur të ishte e fundit. Ky nuk është një stil jetese i pashëndetshëm, por një ndihmesë e madhe për zgjedhjen e gjërave të rëndësishme si dashuria dhe mirësia, dhe jo gjërave sipërfaqësore ose egoiste. Kjo ju ndihmon të jetoni më të lumtur dhe më mirënjohës, duke shijuar plotësisht jetën e dhuruar nga Zoti.

3.Bëjeni Zotin pjesë të jetës tuaj të përditshme: lutuni rregullisht, kërkoni ndihmën e Tij, falënderojeni Atë, kërkoni faljen e Tij. Merrni shpesh sakramentet e Kungimit dhe Rrëfimi - dhe Vajimit të sëmurëve nëse është e nevojshme.

4.Në orën e vdekjes suaj, dorëzojani vetveten Zotit: kërkoni sakramentet [> 5.10] dhe lutjen e atyre që janë afër jush, dhe kërkoni shenjtërve të luten për ju.

5. Mos kini frikë: Jezusi është me ju në çdo hap të rrugës dhe mëshira e Zotit  është më e madhe sesa ju mund ta imagjinoni. Njerëzit tuaj të dashur do të qëndrojnë prapa, por Jezusi do t'ju shoqërojë edhe përtej pragut të vdekjes, atje ku Ati po ju pret.

Jetoni me realitetin se do të vdisni një ditë dhe hapni veten para shpresës së jetës së përjetshme që Zoti dëshiron për ju.