DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:1.19 Měl/a bych se řídit všemi předpisy v Bibli?
next
Následující:1.21 Nejsou ty neuvěřitelné biblické příběhy jenom pohádky?

1.20 Jak poznám, co je v Bibli doslovně pravda?

Čtení Bible

Ježíš dal svým apoštolům jako pomocníka Ducha Svatého, aby mohli pochopit a hlásat evangelium. Duch Svatý stále pomáhá církvi správně vykládat Bibli.

Existuje například mnoho komentářů k Písmu svatému napsaných svatými, papeži a církevními koncily. Společně s podporou církve mohou tyto texty napomáhat k porozumění Bibli. Tak můžeme pochopit, které části mají být brány doslovně a které jsou k vysvětlení hlubší pravdy psány poetickým nebo metaforickým způsobem.

Církev nám za pomoci Ducha Svatého pomáhá číst Bibli správně a porozumět jí v její celistvosti v rámci tradice.
Moudrost církve

Jak číst Písmo svaté?

Písmo svaté se má číst a vykládat s pomocí Ducha Svatého a pod vedením učitelského úřadu církve podle tří měřítek:

  1. přihlížení k obsahu a jednotě celého Písma;
  2. čtení Písma v živé tradici církve;
  3. respektování analogie víry, tedy spojitosti pravd víry mezi sebou.

[KKKC 19]

Jak správně číst Bibli?

Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho s pomocí Ducha Svatého, pod jehož vlivem byla Bible sepsána. Je Božím slovem, ve kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.

Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému z nás. Proto bychom měli brát Písmo svaté do ruky s velkou láskou a úctou. Nejprve je zapotřebí skutečně si tento Boží dopis přečíst: nevybírat si detaily, a přitom ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše Krista, o kterém hovoří celá Bible včetně Starého zákona. Měli bychom tedy číst Písmo svaté s toutéž vírou církve, s jakou bylo sepsáno. [Youcat 16]

Co k tomu říkají církevní otcové

Písmo svaté kvůli jeho hloubce nechápeme všichni v jednom a tomtéž smyslu, ale jeden chápe jeho slova jedním způsobem, druhý jiným… Proto je kvůli spletitostem a různým chybám velmi potřebné, aby se pravidla, jak správně porozumět prorokům a apoštolům, shodovala s výkladem, který podává církev… [Sv. Vincenc Lerinský, Komentáře, kap. 2 (ML 50, 639)]