Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
lezende jongeren

1.20 Hoe weet je nu wat wel en wat niet waar is in de Bijbel?

De Bijbel lezen

Jezus gaf zijn Apostelen de Heilige Geest als helper, zodat ze het Evangelie konden begrijpen en verkondigen. De Kerk wordt ook nu door de Heilige Geest geholpen om de Bijbel goed uit te leggen.

Er zijn bijvoorbeeld veel commentaren geschreven op de Bijbel door heiligen, pausen en kerkvergaderingen. Samen met de hulp die de Kerk ons geeft, kunnen deze teksten ons helpen de Bijbel te begrijpen. Zo kunnen we inzien wat letterlijk bedoeld is en wat poëtisch of metaforisch is geschreven om een diepere waarheid uit te leggen. 

> Lees meer in het boek

De Kerk, geholpen door de Heilige Geest, helpt ons om de Bijbel goed te lezen en te begrijpen als één geheel binnen de Overlevering.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe moet men de heilige Schrift lezen?

De Heilige Schrift moet gelezen en verklaard worden met de hulp van de Heilige Geest en onder leiding van het leergezag van de Kerk, aan de hand van drie criteria:

  1. Aandacht voor de inhoud en de eenheid van de hele Schrift; 
  2. De Schrift lezen in de levende traditie van de Kerk; 
  3. Eerbiediging van de analogie van het geloof, d.w.z. van de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden.

[CCKK 19]

Hoe kun je de Bijbel op de juiste wijze lezen?

De Heilige Schrift moet biddend gelezen worden, d.w.z. met de hulp van de Heilige Geest, die haar heeft geïnspireerd toen ze ontstond. De Schrift is het Woord van God en bevat Gods beslissende zelfmededeling aan ons.

De Bijbel  is als het ware een lange brief die God aan ieder van ons schrijft. Daarom moet je de Heilige Schriften met grote liefde en eerbied tot je nemen. Om te beginnen moet je Gods brief echt lezen, dat wil zeggen, je moet er niet wat dingetjes uitpikken en de rest laten liggen. Van het totaal van de Schriften moet je vervolgens leren begrijpen wat het hart en het mysterie ervan is: Jezus Christus – over Hem spreekt de hele Bijbel, ook het Oude Testament. Je moet dus de Heilige Schriften lezen in hetzelfde, levende geloof van de Kerk waarin ze ook ontstaan zijn. [Youcat 16]