All Questions
prev
Predchádzajúce:1.19 Mal/-a by som dodržiavať všetky pravidlá spomenuté v Biblii?
next
Ďalej:1.21 Nie sú všetky tie neuveriteľné biblické príbehy len rozprávkami?

1.20 Ako vieme, čo v Biblii je skutočná pravda a čo nie?

Čítanie Biblie

Ježiš dal apoštolom Ducha Svätého ako pomocníka, aby mohli chápať a ohlasovať evanjelium. Duch Svätý aj naďalej pomáha Cirkvi, aby vysvetľovala Bibliu správne.

Jestvuje napríklad mnoho komentárov Biblie, ktoré napísali svätci, pápeži a cirkevné koncily. Spolu s pomocou Cirkvi nám môžu tieto texty pomôcť lepšie pochopiť Bibliu. Takto vidíme, ktoré časti máme brať doslovne, a ktoré časti boli napísané básnickým alebo obrazným jazykom tak, aby vysvetľovali hlbšiu pravdu.

Cirkev, vedená Duchom Svätým, nám pomáha čítať Bibliu správne a chápať ju v celosti v kontexte tradície.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa má čítať Sväté písmo?

Sväté písmo sa má čítať a vysvetľovať s pomocou Ducha Svätého a po vedením Učiteľského úradu Cirkvi podľa troch kritérií:

1.            venovať pozornosť obsahu a jednote celého Písma;

2.            čítať Písmo v živej Tradícii Cirkvi;

3.            brať do úvahy analógiu viery, čiže spojitosť právd viery medzi sebou.

[KKKC 19]

Ako máme správne čítať Bibliu?

Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, teda ak ho čítame s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná. Je Božím slovom a ponúka nám dôležité posolstvo, ktoré nám Boh oznamuje. 

Biblia je ako dlhý list Boha adresovaný každému z nás. Preto by sme mali brať Sväté písmo do ruky s veľkou láskou a úctou. Najprv si treba tento Boží list skutočne prečítať, to znamená nevyberať si detaily a pritom strácať zo zreteľa celok. Celok by sme mali chápať v pohľade na jeho podstatu a tajomstvo – na Ježiša Krista, o ktorom hovorí celá Biblia vrátane Starého zákona. Sväté písmo by sme mali teda čítať v tej istej živej viere Cirkvi, s akou bolo napísané. [Youcat 16]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Pre hĺbku Svätého písma ho neprijímajú všetci v jednom a tom istom zmysle, ale jeden chápe jeho slová istým spôsobom, druhý zasa iným… Pre ťažkosti vzniknuté z týchto rozličných pochybení je veľmi potrebné, aby pravidlá pre správne chápanie prorokov a apoštolov bolo rámcované zvyklosťami cirkevnej a katolíckej interpretácie. [sv. Vincent z Lerins, Komonitórium, kap. 2 (PL 50, 639)]