Alle Tweets
prev
Vorige:3.34 Wanneer vieren we Hemelvaart en Pinksteren?
next
Volgende:3.36 Wat is het effect van het doopsel?

3.35 Wat zijn sacramenten?

Sacramenten

God weet dat we niet zonder zijn hulp met Hem in contact kunnen komen. Daarom heeft Jezus de sacramenten ingesteld. In een sacrament is God op een heel concrete manier bij ons.

Sacramenten zijn eigenlijk een soort deuren waardoor God ons direct toegang wil geven tot zijn genade. Er zijn zeven sacramenten: doop, vormsel, Eucharistie, boete en verzoening, ziekenzalving, huwelijk en wijding

> Lees meer in het boek

De 7 sacramenten zijn ‘deuren’ waardoor we rechtstreeks Gods kracht en genade ontvangen. De bediening ervan vertrouwde Hij toe aan de Kerk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe voltrekt zich de christelijke initiatie?

Zij voltrekt zich door de Sacramenten die het fundament leggen van het christelijk leven: herboren door het Doopsel, worden de gelovigen gesterkt door het Vormsel, en gevoed door de Eucharistie. [CCKK 251]

Wat wordt er van een dopeling gevraagd?

Van elke dopeling wordt de belijdenis van het geloof gevraagd, die in geval het een volwassene betreft door deze zelf, of door de ouders en door de Kerk wordt uitgesproken in geval het een kind betreft. Ook de peter en meter en heel de kerkgemeenschap dragen een deel van de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op het Doopsel (catechumenaat), evenals voor de ontwikkeling van het geloof en de doopgenade. [CCKK 259]

Welke zijn de Sacramenten ten dienste van de geloofsgemeenschap en de zending?

Twee Sacramenten, dat van de Wijding en dat van het Huwelijk, verlenen een speciale genade voor een bijzondere zending in de Kerk ten dienste van de opbouw van het volk van God. Zij dragen in het bijzonder bij tot de kerkelijke gemeenschap en tot het heil van de anderen. [CCKK 321]

Is er een innerlijke logica die de Sacramenten met elkaar verbindt?

Alle Sacramenten zijn een ontmoeting met Christus, die zelf het oersacrament is. Er zijn Sacramenten van initiatie, die in het geloof binnenleiden:  Doop, Vormsel en Eucharistie.
Er zijn Sacramenten van heling:  Biecht en Ziekenzalving. En er zijn Sacramenten van gemeenschap en zending:  Huwelijk en Wijding.
[Youcat 193]

Waarom heeft Christus ons het boetesacrament en de ziekenzalving geschonken?

De liefde van Christus blijkt hieruit dat Hij de verlorenen zoekt en de zieken geneest. Daarom zijn ons Sacramenten van genezing en verzoening geschonken, die ons bevrijden van zonde en sterken in lichamelijke en psychische zwakte. [Youcat 224]

Hoe heten de Sacramenten van de dienst voor de gemeenschap?

Wie gedoopt en gevormd is, kan in de Kerk in twee speciale Sacramenten een bijzondere opdracht ontvangen en daartoe door God in dienst worden genomen: de Wijding en het Huwelijk.

Beide Sacramenten hebben iets gemeenschappelijks: ze zijn bestemd voor anderen. Niemand wordt alleen voor zichzelf gewijd, ook treedt niemand alleen voor zichzelf in het huwelijk. Het Wijdings- en Huwelijkssacrament zijn bedoeld om het volk van God op te bouwen, d.w.z. ze zijn een kanaal waardoor God liefde door de wereld laat stromen. [Youcat 248]