Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
The Big Bang

1.1 De Oerknal spreekt het geloof in God toch tegen?

Schepping of toeval?

Sommige mensen denken dat de Kerk tegen de wetenschap is en dat christenen daarom ook niet in de Oerknal geloven. Het tegendeel is waar!

De theorie van de Oerknal is zelfs voor het eerst geopperd door een katholieke priester, Georges Lemaître (†1966), die er hoge kerkelijke onderscheidingen voor ontving. Het idee van een Oerknal gaat prima samen met het geloof dat God de wereld schiep.

> Lees meer in het boek

De wetenschap kan niet aantonen dat God NIET achter de Oerknal zit. Integendeel: het is een mooie theorie over hoe God de wereld schiep!

Uit de Wijsheid van de Kerk

Heeft God het heelal geschapen?

God heeft het heelal uit vrije wil met wijsheid en liefde geschapen. De wereld is niet het product van een of andere noodzaak, van een blind lot of van het toeval. God heeft "uit het niets" ("ex nihilo" (2 Mak. 7, 28)) een geordende en goede wereld geschapen, die Hij oneindig overstijgt. God houdt zijn schepping in stand en ondersteunt haar, terwijl Hij haar de mogelijkheid geeft te handelen en haar naar haar voltooiing leidt door middel van zijn Zoon en van de Heilige Geest. [CCKK 54]

Is de wereld een product van het toeval?

Nee. God, en niet het toeval, is de oorzaak van het bestaan van de wereld. Zij is noch wat haar herkomst betreft, noch wat haar ordening en doelgerichtheid betreft, een product van ‘zinloos’ opererende factoren.

Christenen geloven dat zij Gods handschrift kunnen lezen in zijn schepping. In 1985 hield Paus Johannes Paulus II wetenschappers die over de wereld spreken als een toevallig, zinloos en doelloos proces, in een lezing voor: "Wanneer wij een universum, met zo een complexe organisatie van elementen en een zo prachtig, doelgericht leven, als toevallig karakteriseren, dan betekent dat eigenlijk dat wij het zoeken opgeven naar een verklaring van de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Het betekent in feite dat wij aannemen dat er werkingen bestaan zonder oorzaak. Daar laat het menselijke verstand het in feite afweten; het onttrekt zich op die manier aan het denken en aan het zoeken van een oplossing voor de problemen." [Youcat 43]