DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:M.4.44 Mag je als christen het leger in of oorlog voeren?
next
Volgende:1.2 Even serieus: is dat Adam-en-Eva-gedoe echt gebeurd?

1.1 De Oerknal spreekt het geloof in God toch tegen?

Schepping of toeval?

Sommige mensen denken dat de Kerk tegen de wetenschap is en dat christenen daarom ook niet in de Oerknal geloven. Het tegendeel is waar!

De theorie van de Oerknal is zelfs voor het eerst geopperd door een katholieke priester, Georges Lemaître (†1966), die er hoge kerkelijke onderscheidingen voor ontving. Het idee van een Oerknal gaat prima samen met het geloof dat God de wereld schiep.

De wetenschap kan niet aantonen dat God NIET achter de Oerknal zit. Integendeel: het is een mooie theorie over hoe God de wereld schiep!
Uit de Wijsheid van de Kerk

How did God create the universe?

God created the universe freely with wisdom and love. The world is not the result of any necessity, nor of blind fate, nor of chance. God created “out of nothing” (ex nihilo) (2 Maccabees 7:28) a world which is ordered and good and which he infinitely transcends. God preserves his creation in being and sustains it, giving it the capacity to act and leading it toward its fulfillment through his Son and the Holy Spirit. [CCCC 54]

Is de wereld een product van het toeval?

Nee. God, en niet het toeval, is de oorzaak van het bestaan van de wereld. Zij is noch wat haar herkomst betreft, noch wat haar ordening en doelgerichtheid betreft, een product van ‘zinloos’ opererende factoren. 

Christenen geloven dat zij Gods handschrift kunnen lezen in zijn schepping. In 1985 hield paus Johannes Paulus II wetenschappers die over de wereld spreken als een toevallig, zinloos en doelloos proces, in een lezing voor: ‘Wanneer wij een universum, met zo een complexe organisatie van elementen en een zo prachtig, doelgericht leven, als toevallig karakteriseren, dan betekent dat eigenlijk dat wij het zoeken opgeven naar een verklaring van de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Het betekent in feite dat wij aannemen dat er werkingen bestaan zonder oorzaak. Daar laat het menselijke verstand het in feite afweten; het onttrekt zich op die manier aan het denken en aan het zoeken van een oplossing voor de problemen. [Youcat 43]

Dit zeggen de Kerkvaders

It is the nature of things which come into being to derive their origin from what is already existing. And it seemed to me that it might be said with equal truth, that nothing is eternally co-existent with God distinct from himself, but that whatever exists has its origin from him. [St. Methodius, On Free Will, Chap. 2 (ML 18, 244)]