Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
beelden

1.24 Waarom trok het volk Israël 40 jaar door de woestijn?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

De voorouders van het volk dat later de naam ‘Israël’ kreeg waren naar Egypte gegaan tijdens een hongersnood. Later werden ze als slaven onderdrukt door de farao van Egypte. God koos Mozes uit om de mensen te bevrijden en te leiden naar een beter leven, in het ‘beloofde land’ dat Hij eeuwen daarvoor al aan hun voorvaders had beloofd.

De farao wilde de Israëlieten niet laten gaan, waarna God rampen op hem afstuurde. Toen mocht het volk wel gaan en ze trokken weg door de woestijn. Omdat de Israëlieten slecht naar God luisterden en zijn geboden steeds overtraden, kwamen ze als straf pas na 40 jaar aan in het beloofde land. 

> Lees meer in het boek

Als straf voor hun ongehoorzaamheid kwam het volk, pas 40 jaar nadat God het uit de onderdrukking in Egypte had weggeleid, aan in het beloofde land.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe openbaart God zich in het Oude Testament?

God toont zich in het Oude Testament als een God die de wereld uit liefde geschapen heeft en de mensen trouw blijft, zelfs wanneer zij zich in zonde van Hem afkeren.

God laat zich ervaren in de geschiedenis. Met Noach sluit Hij een verbond dat alle levende wezens gered zullen worden. Hij roept Abraham en maakt hem tot "Vader van vele volken" (Gen. 17, 5), en in hem zegent Hij "alle volken op aarde" (Gen. 12, 3). Het volk Israël dat uit Abraham voortkomt, rekent Hij tot zijn eigendom. Aan Mozes stelt Hij zich voor met zijn naam. Zijn mysterievolle naam is יהוה, meestal geschreven als Jahwe; die naam betekent "IK BEN DIE IS" (Ex. 3, 14). Hij bevrijdt Israël uit de slavernij van Egypte, sluit op de Sinaï een verbond met hen en geeft hun via Mozes de Wet. Steeds weer stuurt God profeten naar zijn volk, om het op te roepen tot ommekeer en hernieuwing van het verbond. De profeten kondigen aan dat God een nieuw en eeuwig verbond zal sluiten, waarin alles radicaal vernieuwd en voorgoed verlost zal zijn. Dit verbond zal bedoeld zijn voor alle mensen. [Youcat 8]