Alle Vragen
prev
Vorige:3.17 Waarom pelgrimstochten en processies? Wat is een retraite?
next
Volgende:3.19 Moslims eten geen varkensvlees. Hoe is dat voor katholieken?

3.18 Zijn er echt exorcisten die duivels uitdrijven?

Gebruiken en devoties

In de Bijbel zien we Jezus verschillende keren kwade geesten of demonen uitdrijven (Luc 4,33-35)Luc 4,33-45: In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine, demonische geest. Luidkeels krijste hij: ‘Hé, wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God.’ Jezus strafte hem af: ‘Houd uw mond en ga uit hem weg.’ De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg zonder hem enig letsel toe te brengen.. Ook zijn leerlingen kregen de opdracht om demonen uit te drijven (Mar 6,7)Mar 6,7: Hij riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.. Die opdracht van Jezus om het kwade te bestrijden geldt nu nog steeds voor hun opvolgers, de bisschoppen en priesters.

Een exorcist is een priester die speciaal voor deze taak wordt aangesteld door de bisschop. Hij doet zijn werk vooral door zijn gebed en het vertrouwen dat de liefde van Jezus alle kwaad kan overwinnen. 

Bezeten zijn is zeldzaam maar echt. Is er geen psychologische/medische verklaring, dan kan een exorcist de demonen met gebed uitdrijven.