All Questions
prev
Vorige:2.36 Met welke ideeën begon de reformatie?
next
Volgende:2.38 Wat waren de gevolgen van de reformatie?

2.37 Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?

Op weg naar de reformatie

Er is één Katholieke Kerk, onder leiding van de paus. En er zijn veel protestante gemeenschappen. Allemaal geloven we in God en zijn liefde voor de mensen. Maar er zijn ook verschillen. Als katholieken geloven we dat Gods openbaring door de Bijbel én door de overlevering wordt onthuld, terwijl de meeste protestanten alleen de Bijbel erkennen als openbaring.

Ook hebben de meeste protestanten moeite met de sacramenten, de rol van Maria en de heiligen, en de positie van de paus. Jezus wilde één Kerk stichten: de verdeling van de christenen is niet zoals Hij het bedoeld heeft. Daarom moeten we veel bidden en doen wat we kunnen om dichter bij elkaar te komen (oecumene). 

Veel protestanten hebben moeite met bepaalde tekenen van het geloof, vooral de paus als teken van eenheid en de sacramenten als genadebron.