Alle Tweets
prev
Vorige:4.14 Jezus vergeeft, maar hoe kan ik mezelf en anderen vergeven?
next
Volgende:4.16 Tot welke heilige kan ik bidden? Het zijn er zoveel!

4.15 Wat is een heilige?

Roeping tot heiligheid

Sommige christenen leefden op zo’n bijzondere manier, dat wie hen ontmoette het idee had Jezus zelf tegen te komen. Hun heldendaden zijn niet in de eerste plaats te vinden in de dingen die ze deden of zeiden, maar in hun manier van leven.

Het is alsof ze voortdurend met Jezus verbonden waren, bij alles wat ze deden. Zo lieten ze toe dat de Heilige Geest hen hielp om als echt goede christenen te leven in geloof, hoop en liefde. Daarmee werden ze een voorbeeld voor alle andere christenen en ze werden ‘heilig’ genoemd. 

> Lees meer in het boek

Een heilige is iemand die leeft als een echte vriend van God. Ook jij kunt heilig worden als je probeert van God en je naaste te houden.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent ‘gemeenschap van de heiligen’?

Tot de ‘gemeenschap van de heiligen’ behoren alle mensen die hun hoop op Christus hebben gesteld en door de doop bij Hem horen, of ze al gestorven zijn of nog leven. Omdat wij in Christus één lichaam zijn, leven we in een gemeenschap die hemel en aarde omvat.

De Kerk is groter en meer levend dan wij denken. Tot de Kerk behoren levenden en gestorvenen – of ze zich nog in een louteringsproces bevinden, of al in de heerlijkheid van God zijn – bekenden en onbekenden, grote heiligen en onopvallende mensen. Wij kunnen elkaar over de dood heen bijstaan. Wij kunnen onze naamheilige of onze favoriete heilige aanroepen, maar ook onze overleden verwanten, van wie wij geloven dat ze al bij God zijn aangekomen. Omgekeerd kunnen wij onze overledenen die zich nog in een louteringsproces bevinden, door ons smeekgebed en eucharistievieringen als offer van Christus helpen. Wat de enkeling in en voor Christus doet, komt allen ten goede. Omgekeerd betekent dit helaas ook dat iedere zonde de gemeenschap schaadt. [Youcat 146]

Moeten wij allemaal ‘heiligen’ worden?

Ja. De bedoeling van ons leven is dat wij ons geheel in liefde met God verenigen, en geheel beantwoorden aan zijn wensen. Wij moeten God toestaan ‘zijn leven in ons te leven’ (Moeder Teresa). Dat betekent ‘heilig’ zijn.

Ieder mens vraagt zich af: wie ben ik, waarom ben ik hier en hoe kom ik tot mezelf? Het geloof antwoordt: pas in de heiligheid wordt de mens dat waartoe God hem heeft geschapen. Pas in de heiligheid vindt de mens werkelijke harmonie met zichzelf en met zijn Schepper. Heiligheid is echter geen zelfgemaakte perfectie, maar vereniging met de mensgeworden liefde, die Christus is. Wie zo nieuw leven vindt, vindt zichzelf en wordt heilig. [Youcat 342]