Alle Tweets
prev
Vorige:2.7 Is het wel christelijk dat de Kerk zo rijk is?
next
Volgende:2.9 Wat voor paters, broeders en zusters zijn er?

2.8 Wat is een ‘nuntius’?

De Kerk anno nu

De Kerk, beter gezegd de Heilige Stoel, wordt vertegenwoordigd door een nuntius. Een nuntius is enerzijds de contactpersoon tussen de lokale Kerk en de paus met het centrale bestuur te Rome, waarbij hij een belangrijke adviserende rol heeft bij de benoeming van nieuwe bisschoppen.

Anderzijds is de nuntius een ambassadeur van de Heilige Stoel: hij verzorgt de diplomatieke contacten met het staatshoofd van het land waar hij als nuntius werkzaam is. De Kerk heeft diplomatieke betrekkingen met zo’n 180 landen.

Een nuntius is contactpersoon tussen de paus en de Kerk in een land. Hij is ook ambassadeur van de Heilige Stoel in dat land.