Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.24 Pse është Kisha kundër “martesave të të njëjtit seks”?
next
Tjetra:4.26 Kur fillon një jetë e re?

4.25 Si funksionon Planifikimi Familjar Natyror?

Seksualiteti

Ndryshe nga pilula dhe kontraceptivët e tjerë të përjashtuar nga Kisha, Planifikimi Familjar  Natyror (PFN) bazohet në kontrollin e vetëdijshëm të një çifti për riprodhueshmërinë e tyre seksuale.

Metodat që kontrollojnë ndryshimet e ndryshme në trupin e gruas janë më të dobishme. Dallimi kryesor nga kontraceptivët është se me Planifikimin Familjar Natyror, një çift vendos  me maturi për një mënyrë të përgjegjshme, të natyrshme dhe të shëndetshme për të jetuar dashurinë e tyre së bashku në martesë.

MPF funksionon me disa mesazhe trupore, që i tregojnë një çifti nëse një grua është në periudhë fertile apo jo.
Urtësia e Kishës

Kur është i moralshëm rregullimi i lindjeve?

Rregullimi i lindjeve, që përfaqëson njërin prej aspekteve të atësisë dhe amësisë së përgjegjshme, përkon objektivisht me moralin atëherë kur kryhet prej çiftit pa ndërhyrje të jashtme, as për egoizëm, por për arsye serioze dhe përmes mënyrave që përkojnë me gjykimet objektive të moralit, domethënë me përkoren periodike dhe me kërkimin e ndihmës duke shfrytëzuar periudhat jo të frytshme të gruas. [KKKP 497]

Cilat janë mjetet e pamoralshme për rregullimin e lindjeve?

Në vetvete është i pamoralshëm çdo veprim – si p.sh. shterpëzimi i drejtpërdrejtë ose përdorimi i kontraceptivëve (kundërngjizësve) – që, ose në pritje të marrëdhënies bashkëshortore, ose në kryerjen e saj, ose në pasojat e saj të natyrshme, paraqitet, si qëllim ose si mjet, për pengimin e përngjizjes. [KKKP 498]

May a Christian married couple regulate the number of children they have?

Yes, a Christian married couple may and should be responsible in using the gift and privilege of transmitting life.

Sometimes social, psychological, and medical conditions are such that in the given circumstances an additional child would be a big, almost superhuman challenge for the couple. Hence there are clear criteria that the married couple must observe: Regulating births, in the first place, must not mean that the couple is avoiding conception as a matter of principle. Second, it must not mean avoiding children for selfish reasons. Third, it must not mean that external coercion is involved (if, for example, the State were to decide how many children a couple could have). Fourth, it must not mean that any and every means may be used. [Youcat 420]

Why are all methods of preventing the conception of a child not equally good?

The Church recommends the refined methods of selfobservation and natural family planning (NFP) as methods of deliberately regulating conception. These are in keeping with the dignity of man and woman; they respect the innate laws of the female body; they demand mutual affection and consideration and therefore are a school of love.

The Church pays careful attention to the order of nature and sees in it a deep meaning. For her it is therefore not a matter of indifference whether a couple manipulates the woman’s fertility or instead makes use of the natural alternation of fertile and infertile days. It is no accident that Natural Family Planning is called natural: it is ecological, holistic, healthy, and an exercise in partnership. On the other hand, the Church rejects all artificial means of contraception—namely, chemical methods (“the Pill”), mechanical methods (for example, condom, intra-uterine device, or IUD), and surgical methods (sterilization)—since these attempt to separate the sexual act from its procreative potential and block the total self-giving of husband and wife. Such methods can even endanger the woman’s health, have an abortifacient effect (= cause a very early abortion), and in the long run be detrimental to the couple’s love life. [Youcat 421]

Ja çfarë thonë Papët

Metodat natyrore të rregullimit të fertilitetit duhet të promovohen si një ndihmë e vlefshme për prindërimin e përgjegjshëm, në të cilën të gjithë individët dhe në radhë të parë fëmija, njihen dhe respektohen në të drejtën e tyre dhe çdo vendim udhëhiqet nga ideali i sinqertë i të dhuruarit të vetvetes. Agjencitë e këshillimit për martesën dhe familjen, përmes punës së tyre specifike, të të udhëzuarit dhe parandalimit, të kryer në përputhje me një antropologji në përputhje me vizionin e krishterë të personit, të çiftit dhe të seksualitetit, gjithashtu ofrojnë ndihmë të vlefshme në rizbulimin e kuptimit të dashurisë dhe jetës, si dhe në mbështetjen dhe shoqërimin e çdo familjeje në misionin e saj si "shenjtërorja e jetës". [Papa Gjon Pali II, Evangelium Vitae, 88]