Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
processie

3.16 Wat zijn relieken?

Gebruiken en devoties

Een reliek is een tastbare herinnering aan een heilige. Vaak zijn relieken stukjes van de kleding of het lichaam van een heilige. Dat is niet zo vreemd als het misschien lijkt: denk maar aan mensen die een sieraad, haarlok of zelfs as van een dierbare overledene bewaren.

De nabijheid en het aanraken van de reliek van een heilige kan ons helpen in ons geloof: net als de heiligen kunnen we werkelijk en volledig gelukkig worden als we proberen om steeds dicht bij God te blijven en goed met anderen samen te leven.

> Lees meer in het boek

Relieken zijn tastbare herinneringen. Ze helpen aan een heilige te denken en gebed te vragen (zoals een haarlok aan een dierbare helpt denken).

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke vormen van volksvroomheid begeleiden het sacramentele leven van de Kerk?

De godsdienstzin van het christenvolk heeft altijd verschillende uitdrukkingen gevonden in allerlei vormen van vroomheid, die het sacramentele leven van de Kerk begeleiden, zoals de verering van relikwieën, het bezoek aan heiligdommen, de bedevaarten, de processies, de “kruisweg” en de rozenkrans. Met het licht van het geloof verheldert en bevordert de Kerk de authentieke vormen van volksvroomheid. [CCKK 353]

Mag je relieken vereren?

De verering van relieken is een natuurlijke menselijke behoefte om vereerde personen respect en eerbied te betonen. Heiligenrelieken worden op de juiste wijze vereerd als je het werken van God prijst in mensen die zich helemaal aan God gegeven hebben. [Youcat 275]