All Questions
prev
Vorige:3.48 Is Jezus echt aanwezig in de Eucharistie? Wat is de consecratie?
next
Volgende:3.50 Waarom worden we weggestuurd aan het einde van de Mis?

3.49 Kan iedereen de communie ontvangen?

Eucharistie

Het woord ‘communie’ betekent letterlijk ‘één zijn met’ Jezus. Jezus wilde dat de Kerk, die Hij zelf instelde, heel nauw met Hemzelf verbonden zou zijn. De scheiding tussen de christenen is heel erg triest: zolang we niet samen één Kerk kunnen vormen, kunnen we nog niet met alle christenen samen de Eucharistie ontvangen.

Iedereen is welkom om de Eucharistie mee te vieren, maar voordat een katholiek naar voren komt om de communie te ontvangen, vraagt hij zich in gebed af of hij dat in geweten kan doen. Bijvoorbeeld, iemand die grote zonden op zijn geweten heeft, zal eerst Jezus’ vergeving vragen. Je kunt alleen de communie ontvangen als je in eenheid met de Kerk leeft. In de #TwGOD app vind je de teksten van de Mis in allerlei talen.

Zolang de christenen verdeeld zijn, kunnen alleen katholieken die goed zijn voorbereid en in staat van genade zijn, de communie ontvangen.