All Questions
prev
Predchádzajúce:3.17 Načo púte a procesie? Čo je to duchovná obnova?
next
Ďalej:3.19 Moslimovia a židia nejedia bravčové mäso. A čo katolíci?

3.18 Je exorcizmus na vyháňanie zlých duchov skutočný?

Tradície a zbožnosť

V Biblii na viacerých miestach čítame, ako Ježiš vyháňa zlých duchov či démonov (Lk 4,33-35)Lk 4,33-35 – V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.. Poveril aj svojich učeníkov aby vyháňali démonov (Mk 6,7)Mk 6,7 – Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi.. Ježišovo poslanie bojovať proti zlu sa týka aj jeho nástupcov: biskupov a kňazov.

Exorcista je kňaz s osobitným poverením biskupa na túto úlohu. Svoju prácu vykonáva najmä modlitbou a vierou, že láska Ježiša môže prekonať každé zlo.

Posadnutie diablom nie je bežné, ale existuje. Ak neexistuje lekárske alebo psychologické vysvetlenie, exorcista môže démonov vyháňať modlitbou.
Múdrosť Cirkvi

Čo je exorcizmus?

O exorcizmus ide, keď Cirkev svojou autoritou v Ježišovom mene žiada, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené proti vplyvu zlého ducha a aby boli vymanené z jeho moci. V riadnej forme sa exorcizmus vykonáva v obrade krstu. Slávnostný, tzv. veľký exorcizmus môže vykonávať len kňaz s dovolením biskupa.   [KKKC 352]

Praktizuje ho Cirkev ešte aj dnes?

Pri každom krste sa vykonáva takzvaný jednoduchý exorcizmus, teda modlitba, pri ktorej je krstená osoba vytrhnutá z moci Zlého a posilňovaná k boju proti „mocnostiam a silám“, nad ktorými Ježiš zvíťazil. Veľký exorcizmus je modlitba, ktorou sa pokrstený kresťan vymaní z vplyvu a moci Zlého. Túto duchovnú právomoc zveril Ježiš svojej Cirkvi a môže ju uplatňovať iba kňaz, ktorého na to určil biskup.

To, čo hollywoodske hororové filmy prezentujú ako exorcizmus, väčšinou vôbec nezodpovedá Ježišovej pravde a pravde Cirkvi. O Ježišovi sa na mnohých miestach píše, že vyháňal zlých duchov. Mal moc nad mocnosťami a silami zla a dokázal od nich oslobodzovať ľudí. Ježiš zveril apoštolom „moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ (Mt 10, 1). Ani Cirkev nerobí dnes nič iné, keď sa poverený kňaz modlí exorcizmus nad človekom, ktorý o to požiadal. Predtým však treba vylúčiť možnosť psychického ochorenia (tieto záležitosti patria do kompetencie psychiatra). Exorcizmus je verejná a autoritatívna prosba Cirkvi v mene Ježiša Krista, aby bola niektorá osoba (predmet) chránená proti vplyvu zlého ducha a vymanená z jeho moci. [Youcat 273]

Toto hovoria pápeži

Diabol a jeho pomocníci nikdy nespia. A pretože ich uši neznesú počúvať Božie slovo, neúnavne pracujú na tom, aby ho umlčali a prekrútili. Konfrontácia s nimi je únavnejšia. Je potrebné nielen konať dobré skutky so všetkým úsilím, ktoré to vyžaduje, ale aj chrániť stádo a seba pred zlom. Zlý je oveľa ľstivejší než my a je schopný v okamihu zničiť to, čo sme rokmi trpezlivosti budovali. Tu potrebujeme prosiť o milosť, aby sme sa naučili „poodstúpiť“ (a tento zvyk je dôležité si osvojiť): vykoreniť zlo bez toho, aby sme s ním povytŕhali aj dobré klasy, alebo sa nadľudsky snažili chrániť to, čo môže chrániť len sám Pán. [Pápež František, kázeň, 2. apríla 2015]