Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.4 Si mund ta ndjek Jezusin dhe cila është thirrja ime?
next
Tjetra:4.6 Si mund ta njoh vullnetin e Zotit?

4.5 Cilët janë shembujt e një thirrjeje të vërtetë?

Thirrja

 

Bibla përmban shumë histori rreth njerëzve të thirrur nga Zoti. Një histori e njohur ka të bëjë me thirrjen e Moisiut, e cila çoi në çlirimin e të gjithë popullit të Izraelit nga shtypja e Faraonit. Megjithëse kishte hezitime, Moisiu në fund të fundit bëri atë që Zoti i kërkoi .

Edhe më e famshme është thirrja e Marisë, e cila do të bëhej nëna e Jezusit. Në vend që të ngrinte kundërshtime kur iu kërkua bashkëpunonte me planin e Zotit, Maria ishte në gjendje t'i besonte plotësisht Zotit, ndoshta pa e kuptuar plotësisht ose pa ditur se çfarë të priste.

 

Moisiu bëri atë që i kërkoi Zoti & i liroi njerëzit nga robëria. Të njëjtën gjë bëri edhe Maria kur pranoi vullnetin e Zotit për të lindur Jezusin shpëtimtarin tonë.
Urtësia e Kishës

Si bashkëpunon Maria me planin hyjnor të shpëtimit?

Maria me anë të hirit të Hyjit, ka mbetur e pastër nga çdo mëkat vetjak gjatë krejt ekzistencës së vet. Është “Hirplote” (Lk 1, 28), “Krejt e shenjtë”. Kur engjëlli e lajmëron se do të nxirrte në dritë “Birin e Hyjit të tejetlartë” (Lk 1, 32), ajo e jep lirisht pëlqimin e vet me “bindjen e fesë” (Rom 1,5). Maria i dhurohet plotësisht Personit dhe veprës së Birit të vet Jezusit, duke përqafuar me gjithë shpirt vullnesën hyjnore të shpëtimit. [KKKP 97]

Was Mary only an instrument of God?

Mary was more than a merely passive instrument of God. The Incarnation of God took place through her active consent as well.

When the angel told her that she would bear “the Son of God”, Mary replied, “Let it be to me according to your word” (Lk 1:38). The redemption of mankind by Jesus Christ thus begins with a request by God and the free consent of a human being—and a pregnancy before Mary was married to Joseph. By such an unusual path Mary became for us the “Gate of Salvation”. [Youcat 84]

Ja çfarë thonë Papët

Shpesh më pyesin, sidomos të rinjtë, pse u bëra meshtar ... Më duhet të filloj duke thënë se është e pamundur ta shpjegoj  tërësisht. Sepse mbetet një mister, madje edhe për veten time. Si i shpjegon dikush udhët e Zotit? Megjithatë, unë e di që, në një moment të caktuar të jetës sime, u binda që Krishti po më thoshte atë që u kishte thënë mijërave para meje: “Eja, më ndiq!”. Kishte një kuptim të qartë se ajo që dëgjova në zemrën time nuk ishte zë njerëzor, dhe as ishte thjesht një ide e imja. Krishti po më thërriste për t'i shërbyer si meshtar. [Papa Gjon Pali II, Los Anxhelos, SHBA, 14 shtator 1987]