DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:5.12 A është fundi i botës afër?
next
Tjetra:5.14 A nuk është hipokrizi të kthehemi tek Zoti vetëm kur jemi në krizë?

5.13A është vuajtja apo kriza globale një ndëshkim i Zotit?

Zoti dhe katastrofat

Veçanërisht në Besëlidhjen e Vjetër të Biblës mund të lexoni për zemërimin e Zotit, i cili ndonjëherë duket sikur dërgon ushtri për të shkatërruar popuj të tërë. Shpesh, këto episode mendohet se tregojnë më shumë për luftën shpirtërore kundër së keqes sesa për luftërat historike. Sidoqoftë, pavarësisht interpretimit të këtyre teksteve të zymta të Besëlidhjes së Vjetër, ne kemi Jezusin, i cili erdhi të na zbulojë se fytyra e vërtetë e Zotit është ajo e një babai të dashur. Dhe një baba me të vërtetë i dashur kurrë nuk do t'i nënshtronte fëmijët e tij me vuajtje të tmerrshme! Shikoni çfarë bëri Jezusi: në vend që të na linte ne të vuanim pasojat e mëkateve tona, ai ofroi jetën e Tij në vuajtje të mëdha, në mënyrë që të na faleshin mëkatet tona!

Gjoni u shpreh në mënyrë të qartë: "Zoti është dashuri!" (1 Gjonit 4: 8). Dashuria dhe vuajtja globale janë dy të kundërta që nuk mund të pajtohen. Në një nga momentet më dramatike të jetës së tij, gjatë Darkës së Fundit, para se Ai të vuante dhe të vdiste në kryq, Jezusi tha: "Unë ju jap një urdhër të ri, që ju ta doni njëri tjetrin. Ashtu siç ju kam dashur ju, edhe ju duhet ta doni njëri-tjetrin”(Gjoni 13:34). Ekzistojnë disa shpjegime për ekzistencën e së keqes në botë. Kur jetojmë me Jezusin, vuajtja mund të marrë një kuptim të caktuar, por e keqja as nuk krijohet dhe as nuk është dëshirë e Zotit.

Ky nuk është një ndëshkim i Zotit: Ai vuan bashkë me ne! Jezusi na e zbuloi se Zoti është dashuri, dhe madje vuajti në vendin tonë, që ne të mos përjetonim vuajtje.