All Questions
prev
Vorige:5.12 Is het einde van de wereld nabij?
next
Volgende:5.14 Is het niet hypocriet om je alleen in een crisis tot God te wenden?

5.13 Is wereldwijd lijden of crisis een straf van God?

God en rampspoed

Vooral in de oud-testamentische boeken van de Bijbel lees je over de toorn van God, die soms legers lijkt uit te zenden om hele volkeren te vernietigen. De algemene opvatting is dat veel van deze teksten meer spreken over de geestelijke strijd tegen het kwaad dan over historische oorlogen. Wat de interpretatie van deze grimmige teksten uit het Oude Testament ook zijn moge, wij hebben Jezus die ons het ware gezicht van God kwam tonen: dat van een liefhebbende vader. En een echt liefhebbende vader zal zijn kinderen nooit aan verschrikkelijk lijden onderwerpen! Kijk wat Jezus deed: in plaats van ons de gevolgen van onze zonden te laten ondergaan, aanvaardde hij een groot lijden, en offerde Hij zelfs zijn eigen leven opdat onze zonden vergeven konden worden!

 

Johannes zei het heel beknopt: “God is liefde!” (1 Johannes 4,8). Liefde en wereldwijd lijden zijn twee tegenpolen die niet met elkaar overeengestemd kunnen worden. Op een van de meest dramatische momenten van zijn leven, tijdens het Laatste Avondmaal voordat hij zou lijden en aan het kruis zou sterven, zei Jezus: “Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben” (Johannes 13,34). Er zijn verschillende verklaringen voor het bestaan van kwaad in de wereld. Als je leeft met Jezus kan het lijden zin krijgen, maar weet dat het kwaad gemaakt noch gewild zijn door God.                                                                                  

Dit is geen straf van God: Hij lijdt nu met ons mee! Jezus heeft laten zien dat God liefde is, en Hij heeft zelfs in onze plaats geleden opdat wij niet zouden hoeven lijden.