All Questions
prev
Ankstesnis:2.20 Ką pakeitė imperatorius Konstantinas?
next
Kitas:2.22 Kas yra Bažnyčios Susirinkimas?

2.21 Kaip buvo tvarkoma ankstyvoji Bažnyčia?

Romėnai, Susirinkimai ir Bažnyčios Tėvai

Pirmajame amžiuje apaštalai ir kiti Jėzaus mokiniai skelbė Jo žinią daugelyje Vidurio Rytų bei Pietų Europos miestų. Pirmieji vietinių bendruomenių vadovai buvo apaštalai. Jų įpėdiniai yra vyskupai.

Apaštalams padėjo kunigai ir diakonai. Kiti tikintieji bendruomenėse taip pat kiekvienas turėjo savo užduotį (1 Kor 12, 28)1 Kor 12, 28:" ir Dievas kai kuriuos paskyrė Bažnyčioje – pirmiausia, apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; paskui eina stebuklų darymas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos." Ir šiandien vyskupai, kaip apaštalų įpėdiniai, vadovauja Bažnyčiai padedami kunigų bei diakonų. Daug pasauliečių tikinčiųjų savaip pasitarnauja Bažnyčiai.

Iš pat pradžių Bažnyčią sudarė tikintieji, kuriems vadovavo apaštalai, o vėliau vyskupai. Kiekvienas bendruomenėje turėjo tam tikrą vaidmenį.
Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

<...> raginu: stenkitės viską daryti Dievo santarvėje, vadovaujami vyskupo Dievo vietoje, presbiterių – vietoj apaštalų tarybos ir darbuojantis man itin brangiems diakonams, vykdantiems tarnystę Jėzaus Kristaus, nuo amžių buvusio pas Tėvą ir apsireiškusio pabaigoje. [Šv. Ignotas Antiochietis, Laiškas magneziečiams, 6 sk. (MG 5, 668; vertimas į lietuvių k. iš Bažnyčios Tėvai: nuo Apaštališkųjų Tėvų iki Nikėjos Susirinkimo: antologija, Vilnius: Aidai, 2003, p. 55)]