DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.20 Čo sa zmenilo počas vlády cisára Konštantína?
next
Ďalej:2.22 Čo je to cirkevný koncil?

2.21 Ako bola organizovaná prvotná cirkev?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

V prvom storočí po Kristovi hlásali apoštoli a iní učeníci Ježišovo posolstvo v mnohých mestách, na Blízkom východe a v južnej Európe. Prví lídri miestnych cirkví boli apoštoli. Ich nástupcami sú biskupi.

Apoštolom asistovali kňazi a diakoni. Ďalší veriaci v spoločenstvách mali tiež svoje vlastné úlohy (1 Kor 12,28)1 Kor 12,28 – A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.. Aj dnes vedú Cirkev biskupi ako nástupcovia apoštolov a pomáhajú im pritom kňazi a diakoni. Každý z veľkého množstva laických veriacich tiež svojím spôsobom prináša niečo do Cirkvi.

Od počiatku pozostávala Cirkev z veriacich vedených apoštolmi a neskôr biskupmi. Každý mal v spoločenstve svoju úlohu.
Toto hovoria cirkevní otcovia

Vyzývam vás, aby ste boli starostliví a vo všetkom konali v súlade s Bohom; biskupi majú primát podľa vzoru Boha, kňazi podľa vzoru spoločenstva apoštolov a diakoni (ktorí sú mi drahí) dostali poverenie službou Ježiša Krista – ktorý bol od večnosti s Otcom a napokon sa nám zjavil. [sv. Ignác Antiochijský, List Magnézanom, kap. 6 (PG 5, 668)]