DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.20 Wat veranderde er met Keizer Constantijn?
next
Volgende:2.22 Wat is een ‘concilie’?

2.21 Hoe was de vroege Kerk georganiseerd?

Romeinen en overleg

In de eerste eeuw verkondigden de Apostelen en andere leerlingen van Jezus zijn boodschap in vele steden van het Midden-Oosten en Zuid-Europa. De eerste leiders van de lokale gemeenschappen waren de Apostelen. Hun opvolgers zijn de bisschoppen.

De Apostelen werden bijgestaan door priesters en diakens. De andere gelovigen van de gemeenschappen hadden ieder hun eigen taak (I Kor 12,28)I Kor 12,28: Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren; voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken.. Ook nu geven bisschoppen als opvolgers van de Apostelen leiding aan de Kerk, nog steeds geholpen door de priesters en diakens. De vele lekengelovigen dragen ieder op hun eigen manier hun steentje bij aan de Kerk.

Vanaf het begin bestond de Kerk uit de gelovigen onder leiding van Apostelen en later bisschoppen. Iedereen had een taak in de gemeenschap.