Alle Tweets
prev
Vorige:4.4 Hoe kan ik Jezus volgen en wat is mijn roeping?
next
Volgende:4.6 Hoe kan ik de Wil van God kennen?

4.5 Wat zijn voorbeelden van echte roepingen?

Roeping

In de Bijbel staan een heleboel verhalen over hoe mensen door God geroepen worden. Vrij bekend is de roeping van Mozes, die leidde tot de bevrijding van het hele volk Israël uit de onderdrukking door de farao. Hoewel niet zonder bezwaren, deed Mozes uiteindelijk deed wat God van hem vroeg.

Nog bekender is de roeping van Maria, die de moeder van Jezus zou worden. In plaats van allerlei grote bezwaren te maken, toen haar gevraagd werd om mee te werken met het Plan van God, was Maria in staat om zich helemaal aan God toe te vertrouwen, zonder misschien helemaal te begrijpen of te overzien, wat haar te wachten stond. 

> Lees meer in het boek

Mozes deed wat God vroeg en leidde zijn volk uit de onderdrukking. Maria zei ‘ja’ tegen God en maakte zo onze verlossing door Jezus mogelijk.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe werkt Maria met Gods heilsplan mee?

Door de genade van God is Maria heel haar leven lang van elke persoonlijke zonde gevrijwaard. Zij is “vol van genade” (Lc. 1, 28), “de Geheel Heilige”. Wanneer de engel haar aankondigt dat zij “de Zoon van de Allerhoogste” (Lc. 1, 32) ter wereld zal brengen, geeft zij met “de gehoorzaamheid van het geloof” (Rom. 1, 5) vrij haar instemming. Zij geeft zich geheel aan de persoon en het werk van haar Zoon, Jezus, en omhelst met heel haar ziel de goddelijke heilswil. [CCKK 97]

Was Maria slechts een instrument in Gods handen?

Maria was meer dan een louter passief werktuig in Gods handen. Het was ook haar actieve instemming die God mens deed worden.

Aan de engel die tegen haar zei dat zij de ‘Zoon van de Allerhoogste’ zou voortbrengen, zei Maria: ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lc. 1, 38). De verlossing van de mensheid door Jezus Christus begint dus met een vraag van God, met de vrije instemming van een mens – en met een zwangerschap voordat Maria met Jozef getrouwd was. Langs die ongewone wegen werd Maria voor ons tot ‘toegangspoort van het heil’. [Youcat 84]