Wszystkie tweety
prev
Poprzedni:4.09 Czy Dekalog nadal ma jakieś znaczenie?
next
Następny:4.10 Dlaczego chrześcijanie są takimi hipokrytami? Dlaczego łamią prawa Boże?

4.5 Czy istnieją przykłady prawdziwych powołań?

Powołanie

Wiele przykładów prawdziwych powołań znajdziemy w Piśmie Świętym. Znane jest powołanie Mojżesza, które doprowadziło do wyzwolenia całego narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Stało się tak dlatego, że Mojżesz – pomimo wątpliwości – zrobił to, o co prosił go Bóg.

Bardzo ważnym przykładem powołania jest historia Maryi, która miała zostać matką Boga. Maryja nie sprzeciwiała się Bożym planom, ale w pełni zaufała Bogu. Może nawet nie do końca to rozumiała i nie wiedziała, czego ma się spodziewać.

 

Mojżesz uczynił to, o co poprosił go Bóg, i uwolnił swój naród z ucisku. Maryja powiedziała Bogu „tak”, umożliwiając Jezusowi nasze zbawienie.