All Questions
prev
Predchádzajúce:4.4 Ako mám nasledovať Ježiša, jeho volanie?
next
Ďalej:4.6 Ako spoznám Božiu vôľu?

4.5 Aké sú príklady skutočného povolania?

Povolanie

V Biblii nájdeme mnoho príbehov o ľuďoch, ktorých si povolal Boh. Jeden známy príbeh hovorí o povolaní Mojžiša, ktoré viedlo k oslobodeniu celého izraelského národa spod útlaku faraóna. Aj keď Mojžiš sprvoti váhal, napokon urobil to, čo od neho Boh žiadal.

Azda ešte známejšie povolanie Márie, ktorá sa mala stať Ježišovou matkou. Keď Máriu Boh požiadal, aby spolupracovala s jeho plánom, bez reptania sa v dôvere odovzdala Bohu, hoci možno ani celkom nevedela, čo čakať.

Mojžiš urobil to, o čo ho požiadal Boh, a vyslobodil jeho ľud spod jarma. Aj Mária povedala áno Bohu, čím umožnila spásu skrze Ježiša.
Múdrosť Cirkvi

Ako Mária spolupracuje na Božom pláne spásy?

Z Božej milosti Mária zostala cez celý svoj život uchránená od akéhokoľvek osobného hriechu. Je „plná milosti“ (Lk, 1,28), „Celá svätá“. Keď jej anjel zvestuje, že porodí „Syna Najvyššieho“ (Lk 1,32), slobodne dáva svoj súhlas s „poslušnosťou viery“ (Rim 1,5). Mária sa celkom oddáva osobe a dielu svojho Syna Ježiša a celou dušou prijíma spasiteľnú na božiu vôľu. [KKKC 97]

Bola Mária iba Božím nástrojom?

Mária bola viac ako len pasívny Boží nástroj. Aj vďaka jej aktívnemu súhlasu Boh prijal ľudské telo.

Anjelovi, ktorý Márii oznámil, že porodí „Syna Najvyššieho“, Mária odpovedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Vykúpenie ľudstva v Ježišovi Kristovi sa teda začína Božím oslovením, slobodnou odpoveďou človeka – a tehotenstvom skôr, ako sa Mária s Jozefom zosobášili. Takýmto nezvyčajným spôsobom sa Mária stala pre nás „bránou spásy“. [Youcat 84]

Toto hovoria pápeži

Častokrát mi najmä mladí ľudia kladú otázku, prečo som sa stal kňazom… Dovoľte mi začať s tým, že je nemožné to celkom presne vysvetliť. Aj mne samému to zostáva tajomstvom. Ako má človek vysvetliť Božie cesty? Viem však, že som v istom bode svojho života nadobudol presvedčenie, že mi Kristus povedal to isté, čo povedal tisícom ľudí predo mnou: ‚Poď, nasleduj ma!‘ Jasne som cítil, že hlas v mojom srdci nie je ľudský a nie je to len nejaký môj výmysel. Kristus ma povolal, aby som mu slúžil ako kňaz. [Pápež Ján Pavol II, Los Angeles, Spojené štáty, 14. septembra 1987]