Alle Tweets
prev
Vorige:3.45 Hoe is de Eucharistieviering opgebouwd?
next
Volgende:3.47 Wie kiest de lezingen? Mag ik slapen tijdens de preek?

3.46 Waarom zoveel nadruk op zonde in plaats van op hoop?

Eucharistie

Sommige mensen vinden dat de Kerk te sterk de nadruk legt op wat iedereen fout doet in plaats van op wat mensen goed doen. Maar is hun kritiek wel terecht? Jezus is gekomen om ons leven in overvloed te brengen (Joh 10,10)Joh 10,10: Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.. Toch kent iedereen de ervaring dat hij fouten maakt en zondigt.

Gelukkig staart Jezus zich niet blind op onze zonden en wil Hij ons van harte vergeven. Om ons voor te bereiden op de bijzondere ontmoeting met Jezus in de Eucharistieviering, vragen we Hem om de vergeving die we steeds weer nodig hebben. Deze vergeving maakte Hij voor ieder van ons mogelijk door zijn dood en verrijzenis. Zie de #TwGOD app voor de liturgie van boete en verzoening en de teksten van de Mis in allerlei talen.

Onze zonde is een realiteit, net als de vergeving van God waarop we hopen. Zonder die vergeving kunnen we niet verder komen in ons geloof.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke betekenis heeft de Eucharistie in het leven van de Kerk?

Zij is bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. In de Eucharistie bereiken het heiligend handelen van God jegens ons, en onze eredienst jegens Hem hun hoogtepunt. In haar ligt heel het geestelijk goed van de Kerk besloten: Christus zelf, ons Pasen. De gemeenschap met het goddelijk leven en de eenheid van het volk van God worden door de Eucharistie tot uitdrukking en tot stand gebracht. Door de Eucharistieviering verenigen wij ons nu reeds met de liturgie van de hemel en lopen wij vooruit op het eeuwig leven. [CCKK 274]

Wat is de heilige Eucharistie?

De heilige Eucharistie is het Sacrament, waarin Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed - Zichzelf - voor ons geeft, opdat wij ons ook in liefde geven aan Hem en ons in de heilige Communie met Hem verenigen. Zo worden we verbonden tot het ene lichaam van Christus, de Kerk.

De Eucharistie is na de Doop en het Vormsel het derde initiatiesacrament van de katholieke Kerk. De Eucharistie is het mysterieuze middelpunt van al die Sacramenten, want het historische offer van Jezus aan het kruis word tijdens de transformatie tegenwoordig op verborgen wijze en zonder dat er bloed aan te pas komt. Zo is de ucharistieviering ‘de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijke leven’ . Daar is alles op gericht; er is niets wat daarboven gaat. Als wij het gebroken brood eten, verenigen we ons met de liefde van Jezus, die zijn lichaam aan het hout van het kruis voor ons gaf; als wij drinken uit de beker, verenigen we ons met Hem die in overgave aan ons zelfs zijn bloed vergoot. Wij hebben deze ritus niet bedacht. Jezus zelf vierde met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal en liep daarin vooruit op zijn dood; Hij gaf zich aan zijn leerlingen in de tekenen van Brood en Wijn en gaf ze opdracht vanaf nu en over zijn dood heen Eucharistie te vieren. ‘Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken’ (1 Kor. 11, 24). [Youcat 208]

Hoe moet ik voorbereid zijn om de heilige eucharistie te kunnen ontvangen?

Wie de Heilige Eucharistie wil ontvangen, moet katholiek zijn. Als hij zich ervan bewust is dat hij een zware zonde heeft begaan, dan moet hij eerst hebben gebiecht. Voordat je naar het altaar gaat, moet je je met je naasten verzoenen.

Tot voor enkele jaren was het normaal om minstens drie uur voor de Eucharistieviering niets te eten; zo bereidde men zich voor op de ontmoeting met Christus in de Communie. Tegenwoordig adviseert de Kerk minstens één uur nuchterheid. Een ander teken van eerbied is goed gekozen, schone kleding – we hebben tenslotte een rendez-vous met de Heer van de wereld. [Youcat 220]