Alle Vragen
prev
Vorige:3.45 Wat is de opbouw van de Heilige Mis in de Romeinse ritus?
next
Volgende:3.47 Wie kiest de lezingen? Mag ik slapen tijdens de preek?

3.46 Waarom zoveel nadruk op zonde in plaats van op hoop?

Eucharistie

Sommige mensen vinden dat de Kerk te sterk de nadruk legt op wat iedereen fout doet in plaats van op wat mensen goed doen. Maar is hun kritiek wel terecht? Jezus is gekomen om ons leven in overvloed te brengen (Joh 10,10)Joh 10,10: Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.. Toch kent iedereen de ervaring dat hij fouten maakt en zondigt.

Gelukkig staart Jezus zich niet blind op onze zonden en wil Hij ons van harte vergeven. Om ons voor te bereiden op de bijzondere ontmoeting met Jezus in de Eucharistieviering, vragen we Hem om de vergeving die we steeds weer nodig hebben. Deze vergeving maakte Hij voor ieder van ons mogelijk door zijn dood en verrijzenis. Zie de #TwGOD app voor de liturgie van boete en verzoening en de teksten van de Mis in allerlei talen.

Onze zonde is een realiteit, net als de vergeving van God waarop we hopen. Zonder die vergeving kunnen we niet verder komen in ons geloof.