DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Questions about you and God

This is an index of all Questions in Tweeting with GOD (#TwGOD), Your neighbour is GOD (#YniGOD), and Online with Saints (#OnlineSaints). If the list is too long for you, or if you are looking for a specific question, try filtering the list by typing a word in the search box.

Paglikha o nagkataon?

Ang Bibliya: tunay o huwad?

Ang Simbahan ngayon

Ang pinagmulan ng Simbahan

Si Hesus, ang mga Apostol, at ang papa

Mga Romano, Konseho, at mga Ama ng Simbahan

Ang mga Muslim, mga barbaro, at ang Orthodox

Patungo sa Repormasyon

Ang tugon ng Simbahan

Ang Simbahan noong ikadalawampung siglo

Personal na panalangin

Mga uri ng panalangin

Mga Tradisyon at Debosyon

Sa loob ng simbahan

Liturhiya

Mga Dakilang Kapistahan ng Simbahan

Ang mga Sakramento

Ang Eukaristiya

Silangang mga Katoliko

Bokasyon

Pamumuhay ng isang Kristiyano

Ang tawag para sa kabanalan

Sekswalidad

Buhay ng tao

Artipisyal na pagpapabinhi, embryo, at pag-clone

Ang pagtatapos ng buhay

Lipunan at pamayanan

Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya sa panahon ng krisis

Pagsasabuhay ng mga Sakramento

Ang Diyos at sakuna

Pananalangin sa panahon ng krisis